מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: גלידריה

סכום השקעה מינימאלי: 500,000 ש"ח

גלידיום

לכל סוגי הזיכיונות